AGENDA

Noteer alvast in je agenda:

Zondag 13 januari 2019

Nieuwjaars receptie

"Volksvermaak"

1,2 en 3 maart 2019

Brommershow i.s.m.

Brommerclub "ELVIS"

Toneel "REPUBLIEK"

21,22 en 23 maart 2019

Kermis Wadway

19,20 en 21 juli 2019